Mijnwaterproject Heerlen

Heerlen opent ’s werelds eerste mijnwater-warmtecentrale !

Mijnwater: Combinatie van geothermie en koude-warmteopslag.

De aarde zorgt voor het op peil houden van de energie-inhoud van het mijnwater. Het “mijn”-water is een bron van hernieuwbare energie voor het leveren van warmte en koude te Heerlen aan ca. 200 woningen, winkels, supermarkt, bibliotheek, gemeenschapshuis, … en vormt op deze manier een bijdrage in het verduurzamen van de samenleving.

In het voorjaar van 2013 installeert GEBO twee bronpompen: één met een capaciteit van 230m³/h en één met een capaciteit van 120m³/h.

Bovendien maakt GEBO een wereldprimeur met het toepassen van injectiekleppen voor het injecteren van mijnwater op grotere diepte met relatief diepe waterstanden (70 a 80 m – maaiveld).

Bij positieve resultaten is een verdere uitbreiding van het systeem voorzien

Bekijk hier de brochure.

Venco Campus Venco Campus Venco Campus