Venco Campus

GEBO realiseert open bronsysteem (KWO/WKO) in één van de duurzaamste gebouwen in Nederland: "VENCO CAMPUS".

De Venco Campus is in alle opzichten een uniek concept waarbij duurzaamheid en innovatie aan de basis liggen van een toekomstbestendig onderkomen voor diverse bedrijven in de pluimveehouderij.

Het gebouw werd ingehuldigd op 13 september 2012 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander.

Het bodemenergiesysteem bestaat in totaal uit 6 warme en 6 koude bronnen, allen met een diepte van ca. 70m. Het totale debiet bedraagt 120m³/h.

Het open bronsysteem voorziet zowel de koude- als warmtelevering in het gebouw.

www.vencocampus.com

Venco Campus Venco Campus Venco Campus